Enneagram

Zelfmanagement met het Enneagram

Het doel van deze workshop is mensen de kans te geven zichzelf te ontdekken en meer inzicht in zichzelf te krijgen. In groepsverband heb je ook de mogelijkheid om de typeringen van je omgeving te zien. Dit kan bijdragen aan een onvoorwaardelijke relatie met je omgeving. Erachter komen welke type persoonlijkheid je hebt, is een feest van herkenning.

 

Maar wat is het Enneagram?

Het Enneagram is een diagram met negen punten die symbool staan voor de kenmerken van onze persoonlijkheid. Het is een psychologisch systeem om meer inzicht in jezelf te krijgen. In dit model worden negen persoonlijkheidstypes beschreven, die alle op hun eigen manier reageren op de wereld om hen heen. Ze onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen. Iedereen heeft één basistype in zich. De onderlinge lijnverbindingen geven aan hoe de types zich gedragen in stress- en in veilige situaties.

Wij mensen filteren en interpreteren datgene wat we waarnemen. Deze filter heeft zich niet zomaar ontwikkeld. Het heeft ons als kind beschermd tegen de punten waarop wij kwetsbaar waren. Zelfobservatie is de manier om erachter te komen welk type jij bent. Het Enneagram vertelt iets over je sterke en zwakke punten en je drijfveren.

 

"If you don't know what port you are sailing to, no wind is favourable"

Met andere woorden: om te weten waar je naartoe gaat, zul je eerst moeten weten waar je vandaan komt. Ons bewustzijn is het zogenaamde topje van de ijsberg. Alles wat onder de waterspiegel ligt, is onbekend terrein voor onszelf. Deze workshop geeft je de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen wat er onder de waterspiegel zit. Vanuit dit nieuwe bewustzijn kan je keuzes maken en keuzes maken betekent Vrijheid !

Daarnaast biedt de kennis uit het Enneagram praktische mogelijkheden om aan jezelf te werken. Waarom doe ik toch steeds weer...Waarom lukt mij het niet om...Iets zit mij dwars maar ik weet niet wat...Wie ben ik ? Veel antwoorden liggen besloten in je eigen persoonlijkheid. Wat een verrijking als je antwoord hebt om voorwaarts te gaan.

Het is een extra stimulans in dit bewustzijnsproces om de workshop samen te doen met partner of een ander nabij persoon. Het proces werkt namelijk door als je een klankbord hebt. Echter is dit niet noodzakelijk.

De sessies vinden plaats in kleine groepen van ongeveer 8 personen.

 

Tarieven

Workshop:            125,- pp

Deze prijs is inclusief lunch, syllabus en uitgebreide typebeschrijving met oefenmateriaal